verze pro tisk

Osobní bankrot aneb jak na dluhy

Reklama

Dluhy jsou nepříjemná věc. Čím více dlužná částka stoupá, tím více nepříjemností to obnáší. Udělat si dluhy je snadné, ale zbavit se jich je o dost těžší. Jednou z cest může být tzv. oddlužení fyzické osoby neboli osobní bankrot. Dlužník se musí připravit na to, že se nebude jednat o nic příjemného, na druhé straně však získá i lepší vyhlídky do budoucnosti, protože se zbaví toho, co ho nejvíce tíží a táhne k zemi - dluhů. Navíc je zcela v souladu s nároky moderní doby, že celou záležitost je možno začít řešit online, tj. z pohodlí domova. Osobní bankrot však nemůže vyhlásit každý. Existují podmínky pro osobní bankrot, bez jejichž splnění se nemůže oddlužení fyzické soby zrealizovat. První podmínkou je, že dlužník musí být fyzickou osobou, jejíž dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti. Druhou podmínkou je, že musí mít dostatečně vysoké příjmy, aby byl schopen splatit či vyplatit alespoň 30% z dluhů těm, jimž dluží, tj. věřitelům. Pokud takto vysoké příjmy nemá, musí disponovat alespoň majetkem v odpovídající hodnotě.

Vyhlášení osobního bankrotu

Jak vyhlásit osobní bankrot ? Celá záležitost není až tak jednoduchá, ale dá se zvládnout. Základem všeho je, že by si dlužník měl najít opravdu dobrého advokáta, který jej bude zastupovat u soudu. Oddlužení fyzické osoby se totiž řeší soudně, v tzv. insolvenčním řízení. Na první pohled to vypadá, že najít kvalitního advokáta je velmi těžký úkol, ale nemusí tomu tak být. Vše lze provést snadno prostřednictvím online formuláře. Pak už záleží na dohodě věřitelů či na soudu, jakým způsobem bude oddlužení zrealizováno. Ve hře jsou totiž dvě varianty řešení.

Osobní bankrot aneb jak na dluhy

Možnosti oddlužení

Oddlužit lze fyzickou osobu v rámci insolvenčního řízení dvěma způsoby. Za prvé stanovením splátkového kalendáře, jehož dodržováním dlužník uhradí 30% z dluhů věřitelům. Splácet je možné maximálně po dobu pěti let. Zbytek dluhu bude vymazán. Druhou variantou řešení je zpeněžení stávajícího majetku dlužníka, z jehož výtěžku bude uhrazeno výše zmíněných 30%. O tom, která z variant řešení bude použita, rozhodnou buď věřitelé vzájemnou domluvou, anebo soud, pokud se nepodaří nalézt mezi věřiteli shodu. V případě že se dlužník rozhodne vyplnit online formulář, téměř vzápětí je informován o tom, zda může vyhlásit osobní bankrot, tzn., zda splňuje podmínky pro jeho vyhlášení. K tomu, aby si každý mohl ověřit, zda je oddlužení možné provést, slouží osobní bankrot kalkulačka. Je však nutno mít na paměti, že podobně jako při výpočtu splátek hypotéky apod., je výpočet kalkulačky pouze informativní.


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!