verze pro tisk

Vhodné jednání s pojišťovnami

Reklama

Základem výběru správného pojištění a čerpání vhodných pojistek je bezesporu uzavření kvalitního pojištění u určité pojišťovací společnosti. Velmi důležité je v tomto ohledu zejména samotné jednání klientů s pojišťovnami.

Správné jednání je bezesporu základem úspěchu v jednání klienta s konkrétní pojišťovnou. Určitě je třeba říct, že jak samotná pojišťovna, tak i klient by se měli chovat v rámci určitých pravidel slušného chování. Je třeba říct, že mezi klienty a pojišťovnami funguje jakýsi přesně definovaný vztah a oba dva se navzájem potřebují.

Pojišťovna nezvládne fungování bez klientů a mnohými lidem se žije velmi špatně bez pojištění. Když bychom měli začít tím, co je v jednání s pojišťovnami nejdůležitější, tak zjistíme, že třeba pojišťovna Kooperativa a mnohé další pojišťovací společnosti tvrdí, že základem je absence lži. Než dojde k uzavření smlouvy mezi klientem a mezi pojišťovnou, určitě by mělo být vše v upřímné rovině. Jakékoli nepravdy, ať už vědomé anebo nevědomé, se v určité fázi jednání mezi oběma subjekty projeví a klient bude ve finále hodně překvapený. Pojišťovna má v tomto ohledu velké možnosti, jak klientovi jasně dát najevo, že se jí jeho falešné jednání vůbec nelíbí!

Vhodné jednání s pojišťovnami

Když bychom měli mluvit o určitých typech falešného jednání anebo nedorozumění, tak třeba pojišťovna Generali uvádí, že velmi často se klienti snaží pojistit své nemovitosti, které leží v oblastech, jež není možné pojistit! Na mysli máme zejména záplavové oblasti. Právě tady se nacházejí prostory, na které se pojištění určitých pojišťoven nemůže vztahovat. Je to logické, jelikož v určitých oblastech přicházejí záplavy v pravidelných intervalech a pojišťovny by v tomto ohledu byly značně tratné. Tuto skutečnost si většina pojišťovacích společností jasně uvědomuje.


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:
www:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!